Op welke premies kan u rekenen in 2021? 


De energietransitie is ingezet! De Vlaamse overheid stimuleert investeren in hernieuwbare energie door middel van verschillende premies en subsidies. Om te weten voor welke premie u in aanmerking komt, is het best dat we een onderscheid maken tussen de investeringen, dit wil zeggen nieuwe investeringen die na 1 januari 2021 gebeuren, en oude investeringen van voor 1 januari 2021.  


Voor de nieuwe investeringen heeft de Vlaamse overheid vanaf dit jaar enkele nieuwe premies in het leven geroepen. Let wel op, elke premie neemt per jaar af in waarde en ze verdwijnen volledig vanaf 2025, snel zijn is dus de boodschap! 

Voor het plaatsen van zonnepanelen kan u op een eenmalige rechtstreekse premie rekenen van maximaal 1500 euro. Voor de exacte en meest recente informatie omtrent de voorwaarden en aanvraagprocedures verwijzen wij u hier graag door naar de site van de Vlaamse overheid.  

Als u investeert in een thuisbatterij krijgt u vanaf 2021 ook een premie, deze kan na 1 april 2021 oplopen tot maximaal 2550 euro! Op deze website kan u de voorwaardes en aanvraagprocedures volgen.  


Zonnepaneel eigenaars die voor 1 januari 2021 geïnvesteerd hebben in zonnepanelen komen in aanmerking voor de retroactieve investeringspremie, zodat men een gegarandeerd rendement haalt van minimaal 5% op de investering. De juiste voorwaarden en procedures kan u hier vinden.  


Voorts zijn er ook nog premies voor warmtepompen, warmtepompboilers,… indien u meer informatie wil en een correcte berekening hoeveel aan totale premies u kan verkrijgen neem dan hier contact met ons op.  

Informatie overheid

Hieronder vindt u verwijzingen naar pagina's van de overheid met meer informatie over premies

Premies thuisbatterij

Meer informatie

Premie zonnepanelen vanaf 2021

Meer informatie

Compensatiepremie installaties voor 2021

Deze premie wordt uitgekeerd door de overheid om het verlies te compenseren van terugdraaiende tellers voor installaties die uitgevoerd zijn voor 2021 Meer informatie